خانه / مقالات / گرامی باد یاد شاهرخ زمانی

گرامی باد یاد شاهرخ زمانی

سه سال پیش روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، شاهرخ، رفیقی کارگر، مبارزی جسور و انسانی آزادی خواه، ناگهان خاموش شد.

شاهرخ زمانی از فعالین بنام جنبش کارگری ایران، سیمایی نام آشنا، مملو از عشق به آزادی، برابری و رهایی طبقه کار از ستم و نابرابری و سرمایه داری بود.

طبقه کارگر در هر برهه ای برای مقابله با دستگاه و نظام سرمایه داری مدام در ستیز و رویارویی بوده است و برای مقابله با آن رهبران و پیشروان خود را ساخته است.

اگرامروز حکومت ها و قدرت ها و نظام سرمایه داری و نئولیبرالیزم در تلاشند تا جامعه و طبقه کارگر را به سمت تمکین و به زانو در آوردن ببرند و با به کار بردن‌ پیشرفته ترین تکنولوژی از ثانیه های کار کارگر استفاده و سود ببرند، از گرده آنان بیشتر کار بکشند تا با ایجاد جنگ‌ افروزی و چنگ اندازی به ذخایر و منابع کره زمین سود آوری وحشتناک خود را‌ گسترش دهند.
از دل این دستگاه ستم و استثمار هرروزه ، انسان های آزادی خواه و رهبران طبقه کارگر رشد می کنند، پا به میدان می گذارند، پیشروان زحمتکشان و طبقه کارگر با درک ماهیت نظام سرمایه داری قد علم می کنند. و راه اتحاد وهمبستگی، برای ایجاد زمینه دگرگون کردن و تغییر را به هم سرنوشتان خود نشان خواهند داد.

شاهرخ زمانی نمونه ای شاخص از اینگونه رهبران صادق و جسور بود که آنچه شایسته بود در راه آگاهی به طبقه کارگر انجام داد و بخشی از راه رهایی طبقه کارگر از سلطه نظام سرمایه داری در ایران را به تنهایی پیمود.

بزرگداشت و یاد شاهرخ تنها تکریم و تمجید از یک انسان مبارز و یا یک کارگر حق طلب نیست؛ بلکه همه آنچه کارگران سال‌هاست برای متحقق کردنش می جنگند، است.

زنده باد طبقه کارگر
متحد تر باد صفوف مبارزه و حق طلبی کارگران
زنده باد یاد شاهرخ زمانی

۲۲ شهریور ۱۳۹۷
خ- حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *