خانه / مقالات / کار و سرمایه

کار و سرمایه

شاکله‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری طبقات متخاصم درون آن است، نظام تولیدی سرمایه‌داری با تمام ویژگی‌های خاص خود، جامعه را به دو طبقه‌ی عمده و کاملا متخاصم تقسیم می‌کند، طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار. جامعه‌ی امروز، جامعه‌ای مبتنی بر روابط سرمایه‌دارانه است. سرمایه‌داری جامعه‌ای است که در آن کار -عاملی که از ابزار کار جدا شده است- و سرمایه -عاملی که ابزار کار را در مالکیت خود دارد- به عنوان دو نیروی اصلی در مقابل هم قرار می‌گیرند و این تقابل برسازنده‌ی تضاد اصلی و نیروی محرکه تحول اجتماعی است.

اما این تضاد فقط در ساحت اقتصادی جامعه باقی نمی‌ماند. از آن‌جایی که رابطه‌ی اقتصادی زیربنا و تعیین‌کننده‌ی سایر روابط در جامعه است، ساحت سیاسی نیز به وسیله‌ی ساختار اقتصادی موجود یا همان برآیند منافع و مبارزات طبقاتی متخاصم معنا می‌شود. در نتیجه، وضعیت اقتصادی-سیاسی موجود را تنها این واقعیت می‌تواند توضیح دهد؛ رابطه‌ی متضاد ذاتی کار و سرمایه در سرمایه‌داری.

از دل همین تضاد تعیین‌کننده است که بدیل واقعی وضعیت موجود زاده می‌شود. اگر جامعه کنونی مطابق با الگوی بورژوایی سازمان یافته‌ است، تنها بدیل ممکن برای آن را طبقه‌ی کارگر در جریان مبارزه‌اش با بورژوازی برمی‌سازد. برآمدن طبقه‌ی کارگر در مقام تنها عنصر انقلابی، محصول زاد و رشد خود سرمایه‌داری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *